Copyright & privacy

Copyright
Niets van deze website/teksten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teun Baarspul / De Natuurwerkwinkel.

Privacy

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er via de website worden verzameld, gebruikt en met welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie is Teun Baarspul?

De website van Teun Baarspul (https://denatuurwerkwinkel.nl) bevat informatie over educatieve programma’s, workshops en fotografisch materiaal van Teun Baarspul.

Contactgegevens:

Teun Baarspul / De Natuurwerkwinkel
Leidsevaart 66
2114 AD Vogelenzang
KvK nummer: 65416937

Teun Baarspul vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Persoons- en bedrijfsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt hij zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doet hij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer hij daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer jouw gegevens gedeeld worden, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van het bedrijf dat deze website onderhoudt;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Teun Baarspul wilt opnemen, dan kan dat via info@denatuurwerkwinkel.nl.

Gebruik van persoonsgegevens/bedrijfsgegevens en doeleinden

Teun Baarspul doet zijn uiterste best om uw gegevens te beschermen. Hij heeft persoonsgegevens nodig om zijn dienstverlening richting u te waarborgen. Deze website verwerkt deze persoonsgegevens alleen wanneer u gebruik maakt van het contactformulier.

De website van De Natuurwerkwinkel verwerkt via deze website (alleen via het emailadres) de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • een bericht in de email

Met de informatie die u via email aan Teun Baarspul verstrekt, wordt contact met u opgenomen door Teun Baarspul via e-mail of telefoon.
Afhankelijk van uw vraag zullen de door u verstrekte gegevens gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden.

Minderjarigen
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Er worden daarom ook geen diensten aangeboden aan minderjarigen. De Natuurwerkwinkel raadt ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op. Dan wordt deze informatie verwijdert.

Beveiliging

Teun Baarspul doet er alles aan om de door uw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website wordt bij gegevensoverdracht gebruik van o.a.:

 • SSL-veiligheidsverbinding (Secure Socket Layer): het groene slotje naast de website naam.
 • Firewall en Mallware software
 • Bij het invoeren van gegevens in het contactformulier, worden geen IP adressen geregistreerd en / of opgeslagen. Ook worden er geen persoons-/bedrijfsgegevens in een database of op de server opgeslagen. Berichten uit het contactformulier worden rechtstreeks door gestuurd naar het e-mailadres van dhr. Tom Kleijn.
 • De website wordt gehost door een Nederlands bedrijf die voldoet aan de AVG wetgeving.

Teun Baarspul bewaard de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens zullen niet aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens opvraagt. In dat geval is er een wettelijk verplichting deze gegevens af te geven.

Teun Baarspul neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt hij ervoor dat alleen hij toegang heeft tot persoonsgegevens (tenzij u direct contact opneemt met de webdesigner), dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies
Lees het Cookiebeleid.
Functionele cookies om de site te kunnen laten werken, zullen altijd worden geplaatst.
Niet-functionele cookies zullen pas geplaatst worden, nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven via de knop “Accepteer Cookies”.
Jouw cookie voorkeur zal daarna 1 dag bewaard blijven voor onze website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld links, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website direct zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als uw een account hebt en ingelogd bent op die website.

Sociale deelmogelijkheid

Op deze website zijn sociale media knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.
Wanneer u naar deze pagina’s gaat, heeft u te maken met het cookie en privacybeleid van deze bedrijven. Daarbij kan het mogelijk zijn dat zij cookies en data van u verzamelen.
Klik op onderstaande links om hun privacybeleid te bekijken.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt voor inzage en wijzigingen contact opnemen met Teun Baarspul via info@denatuurwerkwinkel.nl.

Om misbruik te voorkomen vraag ik u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

error: Deze foto is beschermd !!