Voorbeelden onderwijsadvies

Vogelbescherming Nederland (2016-heden)

 
Vogelbescherming Nederland heeft een uitgebreide collectie lesmateriaal voor het basisonderwijs.
De collectie is in de loop van de jaren gegroeid, vaak naar aanleiding van concrete projecten, zoals de
Landelijke Tuinvogeltelling en Beleef de Lente (live meekijken in vogelnesten). Onderling verschilt het
lesmateriaal in vormgeving en kwaliteit. De Natuurwerkwinkel heeft een inventarisatie gemaakt van
het beschikbare lesmateriaal, inclusief een beoordeling van de verschillende lessen en activiteiten en
tips voor verbetering.
 
Uiteindelijk is er op basis van het advies een scherpe selectie gemaakt, waardoor er nu een
overzichtelijke hoeveelheid goed lesmateriaal beschikbaar is voor het basisonderwijs. Daarnaast is De
Natuurwerkwinkel nu bezig een deel van de lessen te updaten en te verbeteren.
Link: www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/educatie

IKC de Paradijsvogel (2017-2018)

 
Advies voor het ontwikkelen van wetenschap- en techniekcurriculum voor een Integraal
KindCentrum in Vogelenzang (gemeente Bloemendaal). De basisschool zocht naar een manier om
over te schakelen van het onderwijs uit boeken naar een thematische/projectmatige aanpak. Mijn
advies bestond uit het aanleveren van scenario’s voor het projectonderwijs en het uitwerken van
proefthema’s.
Link: www.bsdeparadijsvogel.nl

Q-Onderwijs (2016)

 
Q-onderwijs biedt modulair digitaal lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. De Q-onderwijs-
methode heeft als doel de rijke leertaken (practica, praktijkoefeningen) meer ruimte te geven in het
onderwijs. Daarbij heeft de individuele leerling meer ruimte om naar eigen behoefte te trainen met
de lesstof. ‘Flipping the classroom’ vormt daarbij een belangrijke basis: thuis zelfstandig trainen en
op school de stof toepassen in aantrekkelijke thema’s. Mijn bijdrage bestond onder andere uit advies
ten aanzien van thema’s, didactiek en inhoud voor biologie in de onderbouw.
NB: inmiddels zijn de modules voor de vakken Engels en Aardrijkskunde gereed. Voor biologie wordt
nog gezocht naar een geschikte contentpartner.
Link: www.q-onderwijs.nl

error: Deze foto is beschermd !!